info@businessofsports.nl | 040 - 782 00 03
Home

Register informatie

Informatie Register Bedrijfskundigen Sportmanagement

Procedure

Indien je in aanmerking denkt te komen voor inschrijving in het Register van Bedrijfskundigen RB®, kunt je het bijgevoegde aanvraagformulier duidelijk en volledig invullen. Je aanvraag wordt vervolgens door de Raad van Toelating in behandeling genomen. In alle gevallen is het raadzaam overleg te plegen met het Instituut. Als blijkt dat je niet kunt worden toegelaten tot het RBS®, krijg je bericht van dit feit. Daarbij worden motieven en achtergronden voor de afwijzing door de Raad van Toelating duidelijk omschreven. Als je het niet eens bent met dit besluit, kun je in beroep gaan. De procedure hiervoor staat beschreven in het reglement van de Raad van Beroep, verkrijgbaar bij het Instituut van Register Bedrijfskundigen®.

Toelatingseisen

Om als Register Bedrijfskundige te kunnen worden ingeschreven, dient aan de volgende eisen te worden voldaan: het Post HBO programma Bedrijfskundige Sportmanagement met goed gevolg te hebben voltooid, Toetsing heeft plaatsgevonden door als afstudeeropdracht een integraal businessplan te hebben gepresenteerd aan de afstudeercommissie van Business of Sports Academy.

Om de kwaliteit van de RBS te waarborgen is als extra eis door de Raad van Toelating geformuleerd: een Register Bedrijfskundige in Sportmanagement zal zich aantoonbaar moeten blijven bijscholen in de actualiteit van sportbedrijfskunde, anders vervalt de titel na vijf jaar. Deze bijscholing bestaat uit het gedurende deze termijn van vijf jaar aantoonbaar 50 studiepunten te hebben bijgewoond waardoor actualiteit en toepassing van de bedrijfskunde wordt gewaarborgd en de inschrijving dus voor vijf jaar kan worden verlengd.

Inschrijfformulier

Hou jij als manager in de sport je deskundigheid bij? Laat je dan inschrijven in het Register Sportbedrijfskundigen in Sportmanagement. Download het inschrijfformulier via onderstaande button en stuur een volledig ingevuld exemplaar naar info@businessofsports.nl