info@businessofsports.nl | 040 - 782 00 03
Home

Register (RBS)

Register Bedrijfskundigen in Sportmanagement (RBS)

Doel van het register is het promoten van managers en professionals die actuele bedrijfskundige kennis en toepassingsvaardigheden hebben verworven in de sportmarkt. De ingeschrevenen in het Register hebben het recht de afkorting RBS aan hun naam en eventuele titels toe te voegen. Aan de RBS afkorting kan de werkgever en de omgeving herkennen dat de manager of professional in de sportmarkt zich op toepassing en actualiteit op het gebied van bedrijfskunde onderscheidt ten opzichte van de niet ingeschrevenen.

Inschrijven

Het Register bestaat uit een registerboek met doorgenummerde bladzijden en omvat de namen, initialen, geboortedata en geboorteplaatsen, begin- en einddata, inschrijvingsnummer van de Register Bedrijfskundigen in Sportmanagement®  die door de Raad van Toelating van het RBS® zijn toegelaten tot inschrijving in het Register, evenals de handtekening van de Directeur van het Register. Bij het Register worden alle relevante documenten die tot de inschrijving in het Register hebben geleid bewaard door het Register Bedrijfskundigen in Sportmanagement®. Meer informatie over het register vind je hier.

Uitschrijven

Uitschrijving uit het Register geschiedt op schriftelijke wens van de ingeschrevene; in geval van overlijden van de ingeschrevene; op last van de Raad van Tucht van het Instituut van RBS®; na 5 jaar indien niet aan de voorwaarden voor verlenging wordt voldaan. De naam van de ingeschrevene wordt daartoe duidelijk doorgehaald, de doorhaling wordt gedateerd en voorzien van de handtekening van de Directeur van het RBS®. Het aldus vervallen Registernummer zal niet opnieuw worden gebruikt.
.

Register Bedrijfskundigen in Sportmanagement (RBS)

Doel van het register is het promoten van managers en professionals die actuele bedrijfskundige kennis en toepassingsvaardigheden hebben verworven in de sportmarkt. De ingeschrevenen in het Register hebben het recht de afkorting RBS aan hun naam en eventuele titels toe te voegen. Aan de RBS afkorting kan de werkgever en de omgeving herkennen dat de manager of professional in de sportmarkt zich op toepassing en actualiteit op het gebied van bedrijfskunde onderscheidt ten opzichte van de niet ingeschrevenen.

Inschrijven

Het Register bestaat uit een registerboek met doorgenummerde bladzijden en omvat de namen, initialen, geboortedata en geboorteplaatsen, begin- en einddata, inschrijvingsnummer van de Register Bedrijfskundigen in Sportmanagement®  die door de Raad van Toelating van het RBS® zijn toegelaten tot inschrijving in het Register, evenals de handtekening van de Directeur van het Register. Bij het Register worden alle relevante documenten die tot de inschrijving in het Register hebben geleid bewaard door het Register Bedrijfskundigen in Sportmanagement®. Meer informatie over het register vind je hier.

Uitschrijven

Uitschrijving uit het Register geschiedt op schriftelijke wens van de ingeschrevene; in geval van overlijden van de ingeschrevene; op last van de Raad van Tucht van het Instituut van RBS®; na 5 jaar indien niet aan de voorwaarden voor verlenging wordt voldaan. De naam van de ingeschrevene wordt daartoe duidelijk doorgehaald, de doorhaling wordt gedateerd en voorzien van de handtekening van de Directeur van het RBS®. Het aldus vervallen Registernummer zal niet opnieuw worden gebruikt.
.