info@businessofsports.nl | 040 - 782 00 03
Bedrijfskundig Sportmanagement
Bedrijfskundig Sportmanagement

Introductie

In het najaar start Business of Sports Academy met de derde editie van de Post-HBO- opleiding Bedrijfskundig Sportmanagement. De eerste sportopleiding waarin alle vernieuwingen op het gebied van sportmarketing, sportmanagement, digitale strategie, stakeholder management en besturing van (top)sport organisaties behandeld worden.

 

De post-HBO Bedrijfskundig Sportmanagement geeft je carrière een boost, omdat je nieuwe kansen in de sport ontdekt en vanuit een breder perspectief leert analyseren. In de opleiding wordt namelijk specifieke sportmanagement kennis verbonden met bedrijfskundige kennis. Je ontwikkelt hierdoor een brede visie op business modellen in de sport en leert dit vertalen naar strategische en tactische keuzes. Dit geeft jou de mogelijkheid integraal naar vraagstukken in de sportindustrie te kijken.

Informatie

Startdatum: 30 november 2018
Lesdata: zie studiewijzer
Duur: 13 bijeenkomsten
Locatie: Slot Zeist
Totale kosten: €4.750,- ex btw (studiekosten zijn tot eind 2018 fiscaal aftrekbaar)

Business of Sports update

Sport Eventmanagement - Business of Sports Academy

Introductie

In het najaar start Business of Sports Academy met de derde editie van de Post-HBO- opleiding Bedrijfskundig Sportmanagement. De eerste sportopleiding waarin alle vernieuwingen op het gebied van sportmarketing, sportmanagement, digitale strategie, stakeholder management en besturing van (top)sport organisaties behandeld worden.

 

De post-HBO Bedrijfskundig Sportmanagement geeft je carrière een boost, omdat je nieuwe kansen in de sport ontdekt en vanuit een breder perspectief leert analyseren. In de opleiding wordt namelijk specifieke sportmanagement kennis verbonden met bedrijfskundige kennis. Je ontwikkelt hierdoor een brede visie op business modellen in de sport en leert dit vertalen naar strategische en tactische keuzes. Dit geeft jou de mogelijkheid integraal naar vraagstukken in de sportindustrie te kijken.

Informatie

Startdatum: 30 november 2018
Studiewijzer: klik hier
Duur: 13 bijeenkomsten
Locatie: Slot Zeist
Totale kosten: €4.750,- ex btw (incl. accommodatiekosten en lesmateriaal)

Heb je een vraag?

Neem dan contact met ons op!

Kerndocent

De inhoudelijke colleges worden verzorgd door vakdocenten in combinatie met bewezen deskundigen uit het veld. Peter Sprenger is kerndocent van de Post-HBO Bedrijfskundig Sportmanagement en de opinieleider in Nederland als het gaat om bouwen van een digitale strategie voor organisaties en de doorvertaling in nieuwe marketingconcepten. Hij studeerde marketing en bedrijfskunde en wisselt regelmatig kennis uit met Amerikaanse instituten als Harvard Business School en MIT. Daarnaast is hij momenteel voorzitter van de Nederlandse Volleybalbond Nevobo en dé digitaal expert in de sport.

Opzet van de opleiding

De opleiding is opgebouwd uit 3 modules. In onderlinge samenhang worden per module verschillende relevante sportmanagement thema’s behandeld, gericht op management vaardigheden in de praktijk en diepgaande kennis van expert onderwerpen.  Je leert vanuit analyse en concrete oplossingen uit behandelde casussen.

Het programma omvat in totaal 10 inhoudelijke collegedagen, 2 terugkomdagen en 1 eindpresentatie. Iedere dag kent 6 uur college waarin 3 strategische issues worden gedoceerd. De college uren vinden plaats van 14.00 uur tot 21.00 uur op het eigen Academy gebouw, Slot Zeist. Per college besteed je 6 uur aan voorbereiding- en zelfstudie.

Modules & thema's

Module 1:  Strategisch inzicht in de sportindustrie
In deze module komen alle facetten van de sportindustrie aan de orde: media, marketing, breedtesport en topsport. In de module wordt het inzicht in achtergronden en cijfers vergroot. Ook de verschillende business modellen in de sport komen hier aan de orde. Tijdens de module worden thema’s behandeld zoals, de kenmerken van sporteconomie, strategisch sportmanagement en toepassingen voor strategische sportmanagement


Module 2:  
De 3 pijlers van waarde creatie
In deze module worden de verschillende pijlers behandeld die waarde creëren voor sportorganisaties. De inzichten in maatschappelijke, commerciële en digitale / data waardecreatie worden theoretisch uitgediept en aan de hand van casussen uit de praktijk verder onderbouwd. Iedere pijlers wordt gedurende 1 dag gedoceerd. 


Module 3:
 Executie & vaardigheden
In laatste module worden verschillende bedrijfskundige onderdelen behandeld waar sportmanagers iedere dag mee bezig zijn in hun dagelijkse werk. Ook worden er managementvaardigheden getraind. Oa p
ersoonlijke ontwikkeling en leiderschap,  Finance, venture capital & new business ventures komen tijdens deze module aan de orde.


Bekijk voor een uitgebreide beschrijving en programma de studiewijzer
 >

Online leeromgeving

Voor iedere deelnemer is er een online leeromgeving beschikbaar. Hierin wordt alle content van de opleiding aangeboden. Dit kunnen artikelen zijn, video’s en vanzelfsprekend ook de voorbereidings opdrachten en de zelfstudie. Per module maak je een deelopdracht en deze wordt via de online leeromgeving voorzien van feedback. Als eindopdracht werk je groepsgewijs aan een bedrijfskundige business case en deze presenteer je tijdens de finaledag aan de jury. Met een tijdsbelasting van 90 uur per deelnemer bedraagt het totaal aantal studie-uren van deze Post-HBO opleiding meer dan 200 uur.

Peter Sprenger
Digitaal Strategist

Ger Hofstee
Professor in marketing

Jelle Schoemaker
Docent Sportkunde

Frans Muijzers - Business of Sports Academy

Frans Muijzers
Insights practioner

Kerndocent

De inhoudelijke colleges worden verzorgd door vakdocenten in combinatie met bewezen deskundigen uit het veld. Peter Sprenger is kerndocent van de Post-HBO Bedrijfskundig Sportmanagement en de opinieleider in Nederland als het gaat om bouwen van een digitale strategie voor organisaties en de doorvertaling in nieuwe marketingconcepten. Hij studeerde marketing en bedrijfskunde en wisselt regelmatig kennis uit met Amerikaanse instituten als Harvard Business School en MIT. Daarnaast is hij momenteel voorzitter van de Nederlandse Volleybalbond Nevobo en dé digitaal expert in de sport.

Opzet opleiding

De opleiding is opgebouwd uit 3 modules. In onderlinge samenhang worden per module verschillende relevante sportmanagement thema’s behandeld, gericht op management vaardigheden in de praktijk en diepgaande kennis van expert onderwerpen.  Je leert vanuit analyse en concrete oplossingen uit behandelde casussen.

Het programma omvat in totaal 10 inhoudelijke collegedagen, 2 terugkomdagen en 1 eindpresentatie. Iedere dag kent 6 uur college waarin 3 strategische issues worden gedoceerd. De college uren vinden plaats van 14.00 uur tot 21.00 uur op het eigen Academy gebouw, Slot Zeist. Per college besteed je 6 uur aan voorbereiding- en zelfstudie.

Modules & thema's

Module 1:  Strategisch inzicht in de sportindustrie
In deze module komen alle facetten van de sportindustrie aan de orde: media, marketing, breedtesport en topsport. In de module wordt het inzicht in achtergronden en cijfers vergroot. Ook de verschillende business modellen in de sport komen hier aan de orde. Tijdens de module worden thema’s behandeld zoals, de kenmerken van sporteconomie, strategisch sportmanagement en toepassingen voor strategische sportmanagement


Module 2:  
De 3 pijlers van waarde creatie
In deze module worden de verschillende pijlers behandeld die waarde creëren voor sportorganisaties. De inzichten in maatschappelijke, commerciële en digitale / data waardecreatie worden theoretisch uitgediept en aan de hand van casussen uit de praktijk verder onderbouwd. Iedere pijlers wordt gedurende 1 dag gedoceerd. 


Module 3:
 Executie & vaardigheden
In laatste module worden verschillende bedrijfskundige onderdelen behandeld waar sportmanagers iedere dag mee bezig zijn in hun dagelijkse werk. Ook worden er managementvaardigheden getraind. Oa p
ersoonlijke ontwikkeling en leiderschap,  Finance, venture capital & new business ventures komen tijdens deze module aan de orde.

Online leeromgeving

Voor iedere deelnemer is er een online leeromgeving beschikbaar. Hierin wordt alle content van de opleiding aangeboden. Dit kunnen artikelen zijn, video’s en vanzelfsprekend ook de voorbereidings opdrachten en de zelfstudie. Per module maak je een deelopdracht en deze wordt via de online leeromgeving voorzien van feedback. Als eindopdracht werk je groepsgewijs aan een bedrijfskundige business case en deze presenteer je tijdens de finaledag aan de jury. Met een tijdsbelasting van 90 uur per deelnemer bedraagt het totaal aantal studie-uren van deze Post-HBO opleiding meer dan 200 uur.