info@businessofsports.nl | 040 - 782 00 03

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Na ontvangst van een klacht wordt de navolgende procedure gevolgd:

 1. Binnen 5 werkdagen wordt bericht van ontvangst gestuurd met uitleg over de volgstappen.
 2. Behandeling van de klacht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de klacht behandelt de programmadirecteur de klacht aan de hand van:
  – schriftelijke klacht
  – mondelinge of schriftelijke reactie Course coordinator.
 3. Schriftelijke mededeling aan de klager binnen vier weken. na ontvangst van de klacht met daarin vermeld hoe met de klacht wordt omgegaan.
 4. Wij streven er naar om de klacht in zijn geheel op te lossen binnen 6 weken, mocht dit niet haalbaar zijn informeren klager binnen deze 6 weken wanneer de klacht wordt opgelost.
 5. Een klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld, tevens wordt de klacht en wijze van afhandeling geregistreerd voor de duur van 12 maanden.

Beroepsprocedure

Mocht de behandeling van de klacht door de klager nog als onvoldoende worden beschouwd dan fungeert dan wordt er een externe beroepscommissie opgesteld. In dat geval dient de klager een beroep in bij deze commissie onder leiding van Frank van der Wall Bake. De procedure is daarna als volgt.

 1. De klacht wordt behandeld binnen drie weken na ontvangst van het schriftelijke beroep van de klager op de behandeling van de eerder geuite klacht aan de hand van:
  – schriftelijke klacht
  – mondelinge of schriftelijke reactie Programmadirecteur
  – voorstel Programma directeur. 
 2. Schriftelijke mededeling aan de klager binnen vier weken na ontvangst van de bovengenoemde reactie met daarin vermeld wat het oordeel van de beroepscommissie is omtrent het beroep. Business of Sports Academy conformeert zich aan deze uitspraak en handelt hiernaar..