info@businessofsports.nl | 040 - 782 00 03

Inschaling

De overheid reguleert en accrediteert het reguliere HBO en academische onderwijs in Nederland. Daarvoor zijn meerdere instanties ingericht voor het opstellen van de regelgeving en handhaving daarvan o.a. door visitatiecommissies. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is de enige door de overheid erkende organisatie en is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de Nederlandse en Vlaamse hogeronderwijs opleidingen.

Het post-HBO, bachelor, master en doctoraal onderwijs in de vorm van postdoctorale en post-HBO educatie wordt door de overheid niet geaccrediteerd. Reden is dat als een opleiding door de overheid geaccrediteerd wordt er ook subsidies en studiefinancierings mogelijkheden moeten bestaan. Ook MBA-opleidingen en Nima-opleidingen worden niet door de overheid geaccrediteerd. Er zijn overigens wel organisaties actief, buiten de overheid om, die bepaalde opleidingen een status van accreditatie verlenen.

Het NLQF
De Business of Sports Academy gaat voor inhoudelijke en onderwijskundig kwaliteit. Om deze kwaliteit te waarborgen is het verzoek gedaan tot NLQF inschaling niveau 6 en is vergelijkbaar met Post-HBO.

NLQF is een raamwerk voor inschaling van alle mogelijke kwalificaties. Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. NLQF maakt hiermee door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. Een NLQF inschaling vertelt niet zozeer iets over de geleverde studie-inspanning of studie-inhoud, maar over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.

Het post-HBO, bachelor, master en doctoraal onderwijs in de vorm van postdoctorale en post-HBO educatie wordt door de overheid niet geaccrediteerd. Reden is dat als een opleiding door de overheid geaccrediteerd wordt er ook subsidies en studiefinancierings mogelijkheden moeten bestaan. Ook MBA-opleidingen en Nima-opleidingen worden niet door de overheid geaccrediteerd. Er zijn overigens wel organisaties actief, buiten de overheid om, die bepaalde opleidingen een status van accreditatie verlenen.