info@businessofsports.nl | 040 - 782 00 03

Business of Sports Academy

06 april 2018

Geen reacties

De vraag van Eric van der Burg aan Patrick Wouters

  • De vraag van… Eric van der Burg, wethouder sport in de gemeente Amsterdam
  • Aan… Patrick Wouters, directeur van House of Sports

De vraag

Na de organisatie van vele mooie grote evenementen met als laatste hoogtepunt De Coolste Baan van Nederland en het WK Schaatsen wil ik graag weten hoe jullie bij House of Sports toekomstige evenementen verder willen gaan innoveren en kinderen en jongeren gaan stimuleren meer te bewegen en te sporten.

Het antwoord

Beste Eric, dank voor je vraag. Soms biedt een evenement inzichten die je vooraf niet had voorzien. Zo ook met De Coolste Baan van Nederland 2014. De droom was ooit om een WK Allround in het Olympisch Stadion te organiseren. Zeg maar de traditionele gedachte, waarover straks meer. De Coolste Baan werd een succes. In vier weken tijd bonden ruim honderdduizend bezoekers van jong tot oud de schaatsen onder. Afsluitend organiseerden we met de KNSB het KPN NK Allround & Sprint, waar ruim vijfenveertigduizend bezoekers getuige van waren. Tot zover niks bijzonders, maar voor House of Sports was dit project een eyeopener.

"Soms biedt een evenement inzichten die je vooraf niet had voorzien" - Patrick Wouters

Breedtesport als fundament

De focus lag bij dit project aanvankelijk op het organiseren van een topsportevenement. Het fundament van De Coolste Baan bleek echter geen topsport, maar breedtesport te zijn. Schaatsen in het Olympisch Stadion, voor jong en oud. Schaatsen voor iedereen, met als slotact een mooi topsportevenement. Voeg daar beleving – nostalgie en entertainment – aan toe en de ingrediënten liggen op tafel, die sport anno vandaag een podium laat zijn waarmee we de fan actief (doen) en passief (kijken) kunnen bereiken en – belangrijker nog – kunnen raken.

 

Met die wetenschap bouwden we De Coolste Baan 2018. Een tweetrapsraket. Zes weken een ijsbaan voor iedereen (breedtesport) met als slotakkoord de ISU WK Allround 2018. In zijn geheel tweemaal zo groot, meer oog (en tijd) voor details, met als toevoeging aan breedtesport, topsport en entertainment – via een mooie samenwerking met het Rijksmuseum – de component cultuur en historie. Met als doel de bezoeker een zo breed mogelijke beleving te bieden; de historie van het schaatsen in de tijd van nu.

Focus op de breedte

In de jaren negentig tot begin van deze eeuw was het in de sportmarketing vooral topsport waar de aandacht naar uit ging. Winnen, focussen, teambuilding, helden, succes: dat waren factoren waar merken en mensen zich graag aan spiegelden. In die tijd heb ook ik het vak geleerd. Die tijd ligt achter ons. We kregen steeds meer interesse in de onbekende Nederlander (Big Brother) en niet geheel toevallig werd ook de onbekende sporter steeds belangrijker.

 

Thema’s als vitaliteit, bewegen, plezier, gezondheid en duurzaamheid zijn waar de markt om geeft. En de digitale snelweg gaf mensen de kans om elkaar een inkijkje te geven in ieders dagelijks reilen en zeilen. Breedtesport is vandaag de dag belangrijker dan topsport. Rabobank & het wielerplan, KPN & schaatsen en ING & voetbal speelden daar heel goed op in. Voorbeelden waar de breedtesport centraal staat, maar met topsport als ‘icing on the cake’.

"Breedtesport staat centraal, maar met topsport als 'icing on the cake" - Patrick Wouters

Blik op de toekomst

En daar ligt volgens mij ook de toekomst van sportevenementen. Met De Coolste Baan van Nederland hebben we dat in de praktijk mogen ervaren. Het succes van De Coolste Baan en ook de Amsterdam City Swim is dat breedtesport de basis is, met ruimte voor topsport als aanvullende en versterkende component. Sportevenementen zijn goed voor Nederland. Maar te vaak ligt de focus nog alleen op topsport. Vervolgens wordt, soms zelfs geforceerd, gezocht naar een doorvertaling richting breedtesport. Als iemand mij deze stelling acht jaar geleden had voorgelegd, was ik niet zo overtuigd geweest als nu. Zo eerlijk moet ik zijn.

De focus op breedtesport is een goede ontwikkeling en biedt volop kansen om kinderen en jongeren te betrekken en te stimuleren om te bewegen en te sporten. Niet alleen meer kijken, maar vooral ook doen! Op het moment dat ik dit schrijf, kijken we met de gemeente Amsterdam of het schoolzwemmen kan worden geïntegreerd in het concept van de Amsterdam City Swim.

Keuzes maken

Het zou een prachtige next step zijn. Het lijkt me goed dat we in Nederland nadenken of we nog langer miljoenen euro’s moeten investeren in het binnen halen van een grote internationale wielerronde of EK’s/WK’s, zonder dat er vooraf ook een sterk breedtesport format onder zo’n ‘bid’ ligt. Niet achteraf. Ik ben er voorstander van om hierover iets in het Sportakkoord op te nemen.

 

Nog even verder kijkend lijkt het mij mooi als bedrijven maatschappelijke bewegingsthema’s als schoolgym en schoolzwemmen gaan omarmen. Al jarenlang worden er zorgen geuit over het gebrek aan bewegen bij kinderen op school. En terecht. Ik geloof dat er bedrijven zijn die willen helpen om kinderen op school meer en beter te laten bewegen. In de praktijk blijkt het echter zeer complex om dit met alle betrokken instanties georganiseerd te krijgen. Men weet eigenlijk niet waar te beginnen. Vooral ook op een manier waarop het impact heeft en betaalbaar blijft.

Samenwerken

Hoe zouden we dit kunnen bewerkstelligen, zonder dat enthousiaste partijen verdwaald raken in regels en bureaucratie? Betrokken partijen (ministerie(s), gemeenten, scholen, bedrijven) zouden de handen ineen kunnen slaan om te bekijken of dit realiseerbaar is. Met de Amsterdam City Swim pakken we de handschoen alvast op.