info@businessofsports.nl | 040 - 782 00 03

FAQ

We begrijpen dat een keuze maken voor de opleiding die bij je past niet gemakkelijk is en vragen oproept. Op deze pagina vind je alvast de antwoorden op de meeste gestelde vragen. Natuurlijk kunnen we je vragen op persoonlijk beantwoorden. Neem dan telefonisch contact op of stuur ons een bericht.

Ja, iedere oud-deelnemer aan een van de programma’s van de Business of Sports Academy behoort tot de BOSA Alumni. Jaarlijks organiseren we voor deze waardevolle groep sportprofessionals een bijeenkomst of evenement om het netwerk te versterken en waarde toe te voegen aan de sport.

Ja, na het met goed gevolg afronden van een van onze jaaropleidingen ontvang je een diploma als bewijs van opgedane kennis en kunde. Heb je een aantal collegedagen gemist of is je eindproduct onvoldoende dan ontvang je een certificaat in plaats van een diploma.

Ter afsluiting van trainingen en de vijfdaags opleiding ontvang je een certificaat.

Regulering door de overheid

De overheid reguleert en accrediteert het reguliere HBO en academische onderwijs in Nederland. Daarvoor zijn meerdere instanties ingericht voor het opstellen van de regelgeving en handhaving daarvan o.a. door visitatiecommissies. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is de enige door de overheid erkende organisatie en is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs opleidingen.

Het post-HBO, bachelor, master en doctoraal onderwijs in de vorm van postdoctorale en post-HBO educatie wordt door de overheid niet geaccrediteerd. Reden is dat als een opleiding door de overheid geaccrediteerd wordt er ook subsidies en studiefinancierings mogelijkheden moeten bestaan. Ook MBA-opleidingen en Nima-opleidingen worden niet door de overheid geaccrediteerd. Er zijn overigens wel organisaties actief, buiten de overheid om, die bepaalde opleidingen een status van accreditatie verlenen.

Het NLQF
De Business of Sports Academy gaat voor inhoudelijke en onderwijskundig kwaliteit. Om deze kwaliteit te waarborgen is de opleiding op NLQF niveau 6 ingeschaald. Dit  is het niveau HBO+ ook wel aangeduid met post-HBO.

NLQF is een raamwerk voor inschaling van alle mogelijke kwalificaties. Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. NLQF maakt hiermee door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. Een NLQF inschaling vertelt niet zozeer iets over de geleverde studie-inspanning of studie-inhoud, maar over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.

Nog niet voor alle opleiding is een register actief. Je komt in aanmerking voor het Register Bedrijfskundigen in de Sport als je de jaaropleiding Bedrijfskundig Sportmanagement met goed gevolg hebt afgerond. Kijk voor meer informatie hier.

Na het afronden van de opleiding Bedrijfskundig Sportmanagement en het inschrijven in het Register van Bedrijfskundigen in Sport mag je de titel RBS voeren.